Juno Beeld van Portugees Albast
Petra van Stam

Petra van Stam

Juno kalmte en waardigheid

Voor het laatst bijgewerkt op:

Juno

Juno is een godin van het zuivere licht, vooral van het licht van de maan en daarom even als alle maangodinnen een godin van de vrouwen, een ideaal van een Romeinse matrona, die als koningin op haar verheven troon in de hemel zetelt. Zij waakt vooral over de vrouw als echtgenote en als moeder, en bijna alles, wat tot haar eredienst behoort, heeft betrekking op haar verhouding tot de vrouwelijke sekse. Haar betrekking tot haar gemaal werd niet gestoord door liefdesavonturen, zoals die, waardoor Zeus, de hoogste god van de Grieken nu en dan zijn gemalin Hera van zich vervreemdde. Kalmte en waardigheid behoorden tot het karakter van Juno en kenmerkten ook haar huwelijksleven.
Bron : wikipedia Koper vond dat een passend “beeld” bij het beeld.

Juno

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on whatsapp